ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ, ὑπέρτιμος καὶ ἔξαρχος πάσης Βιθυνίας. Ἕδρα Χαλκηδών. Ταχ. διεύθυνσις: Bahariye Cad. 31, 34710 Kadıköy, İstanbul, Türkiye, τηλ. +90-216-336.04.01, 338.12.86. Fax 336.04.11.

Site  Μητροπόλεως:  https://www.imchalkidonos.org

Ἠλεκτρονικὴ  διεύθυνσις:  metropolis.chalcedon@gmail.com

 

Βοηθὸς Ἐπίσκοπος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δαφνουσίας κ. Σμάραγδος.

 

Κοινότητες:  11.

Ναοὶ:  12

Κοιμητηριακός:  1

Ἐφημέριοι:  7.

Διάκονος:  Ἀστέριος  Μπαρντακτσῆς.

 

Ἱεροὶ  Ναοὶ  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Χαλκηδόνος

 

 1. Μητροπολιτικὸς Ἱερὸς  Ναὸς  Ἁγίας  Εὐφημίας. Ταχ. διεύθυνσις: Yasa Cad. No 27, Kadıköy, τηλ. +90-216-336.14.97. / 414.66.58. Fax +90-216-414.66.56. Ἱερ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. κ. Ναυκράτιος Φουρουντζόγλου. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Ἐντιμολ. Ἄρχων Χαρτουλάριος κ. Γεώργιος Στεφανόπουλος, Πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καὶ Ἐντιμ. κ. Στυλιανὸς Καραγιάννης.
 2. Καθεδρικὸς Ἱερὸς  Ναὸς  Ἁγίας  Τριάδος. Ταχ. διεύθυνσις: Bahariye Cad., Hacı Sükrü Sok. No 17, Kadıköy, İstanbul, τηλ. +90-216-347.10.55. Ἱερ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκον. κ. Βασίλειος Κομνηνός. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Ἐντιμολ. Ἄρχων Κουράτωρ κ. Κωνσταντῖνος Κυρατζόπουλος καὶ κ. Βασίλειος Κλημεντάκης.
 3. Ἱερὸς Ναὸς  Ἁγίου  Ἰωάννου  Χρυσοστόμου  Καλαμησίων. Ταχ. διεύθυνσις: İskele Sok. No 30, Kalamış, İstanbul, τηλ. +90-216-348.20.11. Ἱερ. Προϊσταμενεύων: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθέριος Ἀλοῦκος. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιος Καλφάκης
 4. Ἱερὸς Ναὸς  Ἁγίου  Γεωργίου  Γέλδεγιρμεν. Ταχ. διεύθυνσις: Karakol Hane No 60, Yeldeğirmen, İstanbul, τηλ. +90-216-336.36.93. Ἱερ. Προϊστάμενος: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθέριος Ἀλοῦκος. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Ἀσηκρήτις κ. Φώτιος Κάτσης.
 5. Κοιμητηριακὸς Ἱερὸς  Ναὸς  Ἁγίου  Ἰγνατίου  Μακροῦ  Λειβαδίου  (Uzun Çayır). Ταχ. διεύθυνσις: Haşan Paşa Uzun Çayır Taş Ocak Sok. No 2, τηλ. +90-216-428.04.10. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Ἀσηκρήτις κ. Φώτιος Κάτσης.
 6. Ἱερὸς Ναὸς  Προφήτου  Ἠλιοὺ  Χρυσουπόλεως  (Σκουτάρεως). Ταχ. διεύθυνσις: Hacı Murat Sok. No 10, Yenimahalle, τηλ. +90-216-492.81.62. / 492.66.52. Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμενεύων: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δαφνουσίας κ. Σμάραγδος. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Οὐζούνογλου.
 7. Ἱερὸς Ναὸς  Ἁγίου  Παντελεήμονος  Κουσγουντζουκίου. Ταχ. διεύθυνσις: İcadiye Cad. No 80, Kuzkuncuk, τηλ. +90-216-553.07.43. Fax +90-216-343.22.70. Ἱερ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. κ. Κωνσταντῖνος Καγιάντελεν. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ὁ Ἐντιμ. κ. Σάββας Κοτάμ.
 8. Ἱερὸς Ναὸς  Ἁγίου  Γεωργίου  Κουσγουντζουκίου. Ταχ. διεύθυνσις: İcadiye Cad. No 19, Kuzkuncuk, τηλ. +90-216-343.22.51. Ἱερ. Προϊσταμενεύων: Αἰδ. Πρωτοπρ. κ. Κωνσταντῖνος Καγιάντελεν. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ὁ Ἐντιμ. κ. Σάββας Κοτάμ.
 9. Ἱερὸς Ναὸς  Ἁγίου  Γεωργίου  Χρυσοκεράμου  (Τσεγκέλκιοϊ). Ταχ. διεύθυνσις: Tanrı verdi Sok. No 28. Çengelköy, τηλ. +90-216-422.03.70. Ἱερ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκον. κ. Αὐγουστῖνος Νικολαΐδης. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ὁ Ἐντιμ. κ. Σωκράτης Κυρόπουλος.
 10. Ἱερὸς Ναὸς  Θείας  Μεταμορφώσεως  Κανδυλλί. Ταχ. διεύθυνσις: Bahçe Sok. No 6, Kandilli, τηλ. +90-216-332.02.38. Ἱερ. Προϊσταμένος: Αἰδ. Πρεσβ. Θεοφάνης Μαβινάκης. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Ἰωάννης Δεμιρτζίογλου.
 11. Ἱερὸς Ναὸς  Ἁγίων  Κωνσταντίνου  καὶ  Ἑλένης  Πασάβαξε. Ταχ. διεύθυνσις: Çağatay Sok. No 9, Paşabahçe. Ἱερ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Ἰωάννης Νικολαΐδης. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Πριμικήριος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης.
 12. Ἱερὸς Ναὸς  Ἁγίας  Παρασκευῆς  Βέϊκοζ. Ταχ. διεύθυνσις: Panayır Sok. No 30, Beykoz, τηλ. +90-216-323.98.15. Ἱερ. Προϊσταμενεύων: Αἰδ. Πρεσβ. Θεοφάνης Μαβινάκης. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Πανταζῆς.

 

Ἱερὰ  Ἁγίασματα  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Χαλκηδόνος

 

 1. Ἱερὸν Ἁγίασμα  Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐντὸς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας.
 2. Ἱερὸν Ἁγίασμα  Ἁγίας Αἰκατερίνης, ἐντὸς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος.
 3. Ἱερὸν Ἁγίασμα  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Καλαμησίων, ἐντὸς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
 4. Ἱερὸν Ἁγίασμα  Ἁγίας  Αἰκατερίνης (Μοδίου). Ταχ. διεύθυνσις: Moda Vapur İskelesi, Koço Gazinosu.
 5. Ἱερὸν Ἁγίασμα  Προφήτου Ἠλιοὺ Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως). Ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Προφήτου Ἠλιού.
 6. Ἱερὸν Ἁγίασμα  Ἁγίου Ἰωάννου Πασαλιμανίου (Κουσγουντζουκίου). Ταχ. διεύθυνσις: Paşalimanı Cad. Hüseyin Baykara Sok. No 1 Üsküdar.
 7. Ἱερὸν Ἁγίασμα  Ἁγίου Παντελεήμονος (Κουσγουντζουκίου). Ταχ. διεύθυνσις: İcadiye Cad. No 82, Kuzkuncuk.
 8. Ἱερὸν Ἁγίασμα Ἁγίου Παντελεήμονος (Τσεγκέλκιοϊ). Ταχ. διεύθυνσις: Akşambalı Sok., Çengelköy.
 9. Ἱερὸν Ἁγίασμα  Γενεσίου  τῆς  Θεοτόκου  Γλυκέων Ὑδάτων (Γκιόκσουγιου). Ταχ. διεύθυνσις: Bent Yolu No 6, Anadolu Hisarı.
 10. Ἱερὸν Ἁγίασμα  Ἁγίας  Κυριακῆς  (Πασάβαξε). Ταχ. διεύθυνσις: Mahfi Bey Sok. Paşabahçe Meydanı.
 11. Ἱερὸν Ἁγίασμα  Ἁγίας  Παρασκευῆς  Βέϊκοζ, Ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βέϊκοζ.

 

Λοιπὰ  Ἱδρύματα  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως

 

Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Χαλκηδόνος. Πρόεδρος: Ἐντιμολ. Ἄρχων Χαρτουλάριος κ. Γεώργιος Στεφανόπουλος. Μέλη: Ἐντιμολ. Ἄρχων Κουράτωρ κ. Κωνσταντῖνος Κυρατζόπουλος, Ἐντιμολ. Ἄρχων Ἀσηκρήτης κ. Φώτιος Κάτσης, Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιος Καλφάκης, Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Κλημεντάκης, Ἐντιμ. κ. Στυλιανὸς Καραγιάννης καὶ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Κοσμίδης. Ταχ. διεύθυνσις: Yasa Cad. No 27, Kadıköy, τηλ. +90-216-336.14.97. / 414.66.58. Fax +90-216-414.66.56. email: kiliseler@hotmail.com

Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Χαλκηδόνος. Πρόεδρος: Ἡ Εὐγεν. κ. Φωτεινὴ Κυρατζοπούλου. Ταχ. διεύθυνσις: Neşe Sok. No 12, Kadıköy, τηλ. +90-216-336.15.50.

Μορφωτικὸς Σύνδεσμος Μόδα. Πρόεδρος: Ὁ Ἐντιμ. κ. Φαίδων Κάφτογλου. Ταχ. διεύθυνσις: Neşe Sok. No 12 Kadıköy, τηλ. +90-216-336.15.50.

 

Ὀφφικιάλοι  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Χαλκηδόνος ἐνταῦθα

 

Γεώργιος Στεφανόπουλος (Χαρτουλάριος), Ἐλισάβετ Μέγα (Ἀρχόντισσα), Φώτιος Κάτσης (Ἀσηκρήτις), Κωνσταντῖνος Κυρατζόπουλος (Κουράτωρ).