ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχ. διεύθυνση: Bahariye Cad. 31, 34710 Kadıköy, İstanbul, Türkiye

Τηλ.: 00902163360401, 338.12.86.

Fax: 336.04.11.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: metropolis.chalcedon@gmail.com

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMCczTNpxcEQ-NcmbvImaxw