ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ, ὑπέρτιμος καὶ ἔξαρχος πάσης Βιθυνίας. Ἕδρα Χαλκηδών. Ταχ. διεύθυνσις: Bahariye Cad. 31, 34710 Kadıköy, İstanbul, Türkiye, τηλ. +90-216-336.04.01,

1 9 10 11