Fransa Mitropolü Sn. Emmanuil’in, Kadıköy Metropoliti Seçimi

Fransa’nın Kutsal Metropolitliği, Ekümenik Patrik Hazretleri Sn. Bartholomeos’a derin şükranlarını ve sevgilerini Sn. Emmanuil’in yeni adanmış olan görevine, Kadıköy Metropoliti mevkiisine seçildiğini duyuruldu.

Kadıköy Mitropoliti Sn. Emmanuil bugüne kadar Allah’a ve Ekümenik Patrik Hazretleri Sn. Batholomeos’a ve Aziz Kutsal Sinod’un verdiği karara, Kadıköy Metropoliti olarak seçilmiş olup Sn. Emmanuil’e bu onursal seçimin sonucunda ve bugüne kadar sunduğu her şey için Tanrı’ya şükretti. Fransa Metropolitliğine 18 yılını fedakarlık ile temsil ettiği süre için minnettarlığını sundu. Kadıköy Metropoliti Sn. Emmanuil (Adamakis) 19 Aralık 1958 yılında Girit Adası’nda Aziz Nikolaos bölgesinde doğdu ve temel eğitimini Girit Adası’nda tamamladı.

Girit’teki Kandiye (İraklio) Pedagoji Akademi’sinde okudu, Sonra Paris Katolik Enstitüsü’nde Felsefe Fakültes’nde okurken aynı zamanda paralel olarak Paris’teki Saint Sergius İlahiyat Enstitüsü’nde Teolojik çalışmalarını tamamladı. 1984’te Paris Katolik Üniversitesi Ekümenik Enstitüsü’nden Master derecesi ve ertesi yıl (Doktora hazırlığı için) Sorbonne (Paris IV) Üniversitesi’nden Dinler Tarihi alanında Doktora derecesi aldı.

1985 yılında Diyakoz olarak atandı. 1987 yılında Boston Holy Cross İlahiyat Fakültesi’nde (Master) Yüksek Lisansı bitirdi ve Belçika kutsal Piskoposluğunda Başvekil (Protosyncle) görevine getirildi, Ayrıca Brüksel’de Arhistratigon Mihail ve Gabriel Cemaati’nin Rahip Başkanı oldu. Yirmi yıl (1994-2014) Avrupa Birliği Ortodoks Kilisesi Ofisi’ne başkanlık etti. 5 Eylül 1996’da Ekümenik Patrikhane’si Aziz ve Kutsal Sinod toplantısında oybirliğiyle bir zamanlar Görkemli Rigio Piskoposluğunun Piskoposu, Yani Belçika Metropoliti yardımcısı oldu.

20 Ocak 2003 tarihinde Ekümenik Patrikhane’si Aziz ve Kutsal Sinod toplantısında oybirliğiyle Fransa Metropoliti seçildi ve aynı zamanda Eski Anadolu (Doğu) kiliselerinden sonra Ortodoksluk Teolojik Diyaloğunda Ekümenik Patrikhanesini temsil etmekle görevlendirildi, beraberinde iki taraflı Akademik İslam ve Musevilik Toplantılarında başkanlık görevini sürdürmektedir. Viyana’daki KAICIID Dinler arası Vakfı’nın Yönetim Kurulu başkanıdır, Uluslararası Barış için Dinler Örgütü’nün koordinatörü ve Avrupa Kiliseleri Konseyi’nin (KEK) Başkanı olarak görev yapmıştır. Ekümenik ve bilimsel konferansa katıldı. 16 Şubat 2021’de Ekümenik Patrikhane’si Aziz ve Kutsal Sinod toplantısında oybirliğiyle Kadıköy Metropoliti olarak seçildi.