Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Sn. Emmanuil

Anadolu yakası Kadıköy Metropoliti olan Sn. Emmanuil (Adamakis) 19 Aralık 1958 yılında Girit adasındaki Aziz Nikolaos bölgesinde doğmuş ve temel eğitimini tamamlamıştır.

Heraklion, Girit Pedagoji Akademi’sinde Okumuştur, Paris’teki Katolik Enstitüsü’nde Felsefe okulunda daha geniş çalışmalar yapmıştır, aynı zamanda Paris’teki Saint Sergius İlahiyat Enstitüsü’ndeki Teolojik çalışmalarını da tamamlamıştır. 1984’te Paris Katolik Üniversitesi Ekümenik Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesini almıştır, ve ertesi yıl Sorbonne üniversitesinden Dinler Tarihi üzerinde Lisans derecesini almıştır (Paris IV).

1985 yılında Deacon ve Papaz olarak atandı. 1987 de yüksek lisans derecesini aldı (Master) Boston Holy Cross İlahiyat Semineri’nden ve Belçika Kutsal Piskoposluğundan Vekilin görevlerini üstlendi, ayrıca Brüksel’deki Michael ve Gabriel Cemaati’de Rahip olarak görevini yapmıştır, (1994-2014) Yirmi sene Avrupa Birliği Ortodoks Kilisesi Ofisi’ne başkanlık etti. 5 Eylül 1996 yılında Ekümenik Kutsal Sinod tarafından tümü oybirliği ile Rigio Piskoposu olarak seçildi, Belçika’daki Metropoliti’nin yardımcısı olarak.

20 Ocak 2003 Ekümenik Kutsal Sinod tarafından oybirliği ile Fransa Metropoliti olarak seçildi, aynı zamanda Eski Doğu Kiliselerden Ortodoksluk İlahiyat Diyaloğu’nda Ekümenik Patrihanenin temsilciliğini de üstlendi, aynı zamanda İslam ve Musevilik ikili Akademik toplantılarının başkanlığını yaptı. Dinlerarası Vakıf yönetim kurulu başkanıdır KAICIID, Uluslararası Örgütün Koordinatörüdür (co-moderator) Religions for Peace (Dinler için Barış) ve Avrupa Kiliseleri Konseyi Başkanı olmuştur (ΚΕΚ). Ekümenik ve bilimsel birçok konferansa katıldı.

16 Şubat 2021’ de Ekümenik Kutsal Sinod tarafından tümü oybirliği ile Asya ve Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti olarak atanmıştır.