Belçika Kutsal Metropolithanesi Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Sn. Emmanuil’in seçimi için

Belçika Kutsal Metropolithanesi, Fransa’nın saygı değer Metropoliti Sn. Emmanuil’in Kadıköy Rum Ortodoks Metropolitliğine terfi haberinin ardından, duyduğu mutluluğu ifade etmektedir.

Kadıköy Metropoliti Sn. Emmanuil, rahiplik kariyerine Belçika’nın Eski Metropoliti Sn. Pandeleimon’un yanında başladı, aynı zamanda Vekil ve Rigio bölgesinde Yardımcı Piskopos ünvanı ile görevlerini yerine getirdi. Bununla birlikte Belçika Metropoliti Sn. Athenagoras ile Avrupa Birliği Ortodoks Kilisesi Temsilcilik Ofisi’nin kuruluş ve teşkilatının öncülerindendir.

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Metropoliti Sn. Athenagoras ve beraberindeki din görevlileri, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Sn. Emmanuil’e yeni vazifesinde sağlık ve güç diliyor, Tanrı O’na birçok lütuf versin. Layık!