UKRAYNA MİLLETVEKİLİ TEMSİLCİLER’İNİ FENER’DE KADIKÖY METROPOLİTİ SN. EMMANUİL TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Fener Rum Patriği Sn. Bartholomeos bugün 6 Mart 2021 Cumartesi Fener’de, Bay Mykyta Poturaiev Başkanlığında ve Ukranya Meclisi’nin temsilcilerini kabulünde, Ukrayna’lı Ortodoks’ların “otosefalli” (Bağımsızlık) kilise talepleri karşısında “hiçbir durumda” Ortodoks birliğinin sınanmayacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

Fener Rum Patrikhane’si Kilisesi’nde yapılan akşamki Ayinden sonra, Patrik Hazretleri Sn. Bartholomeos’un konuşmasında, Ukranya temsilcilerini samimiyetle karşıladı. Heyete katılan Ukrayna Genel Konsolos’u Sn. Oleksandr Gaman refakat ediyordu, İstanbul Kilisesinin Ukrayna Halkına ilgisinin hatırlattı.

“2019 yılında imzalanan “otosefalli” (bağımsızlık) kararnamesi bunun bir göstergesi. Senelerce hatta yüzyıllarca dış etkenlerden dolayı Ukrayna’lılar dini özgürlüğü tam anlamı ile yaşayamadılar. Yakın zamana kadar Ukrayna’lıların büyük bir bölümü Ortodoks Kilises’i dışındaydılar. Ortodoks Kiliseleri’ne göre bu acı bir gerçek idi çünkü, ülkenizdeki Kilise ayrımı topluluğuna derin bir yara temsil etmekteydi. Havari Pavlos’un sözlerini hatırlayın: «bir kişi acı çekiyorsa, diğer kişiler de acı çekiyor» (1 Κορ 12:26)”.

Patrik Hazretleri Sn. Bartholomeos Ekümenik Patrikhane’deki alınmış Aziz ve Kutsal Sinod kararı ile, 2018 Ekim ayında alınan karardan sonra Filaretu ve Makarios’un itirazlarını kabul etmeye karar verdi ve böylece ilk Birlik Sinod’u (Sobor) yolu açılmış oldu, 15 Aralık 2018 tarihinde Kiev’de Aya Sofya kilisesinde gerçekleşmiş oldu.

“Ukrayna Kilisesi, Başkanların, Meclis üyelerinin ve ülkenin Parlamentosunun, çok sayıdaki taleplerine mutlulukla yanıt verdi Bağımsızlık ayrımı için. Unutmayalım ki benzer isteklerde «Tümü Normal Bağımsızlık» için, yani Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kiliseleri için, Vefat eden ikinci Moskova Patriği Alexios’a, Ukrayna Hiyerarşisi Kasım 1991 de talebinde bulunmuştu, bu taleplerin düzgün bir şekilde Moskova Patrikhanesi’ne iletilmedi çünkü, Doğu Ortodoks Kilisesi’nin geleneğine ve uygulamasına göre, Sadece Ekümenik Patrikhane’nin Bağımsızlık verme hakkı ve sorumluluğu yetkisi bulunmaktadır.

Fener Rum Patrikhanesi her zaman yardım ve ihtiyaç duyan yerel Ortodoks Kiliseleri’nin yardımına ve desteğine yetişmiştir. Bölünmede özgürlük yoktur çünkü, gerçek özgürlük ancak birlik içinde deneyimlenebilir. Bu Ortodoks’luğun birlikteliği hiçbir zaman sınanamaz çünkü, Fener Rum Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks’larının her zaman yanında. Bağımsızlık Kiliseden, milyonlarca Ortodoks’a bir sorumluluk eylemiydi kilise dışında olan kişilere karşı, dış güçler veya jeopolitik çıkarlar tarafından dikte edilen bir eylem değildi. İki sene sonra, Kiev Metropolitin Sn. Epifanios’un ilham veren ve kararlı liderliğinde, Yeni kilisenin büyüdüğünü memnuniyetle görüyoruz.

Her kim olursa olsun, bu birlikteliği bitirmeye çalışırsa, kendisi bağını Ortodoks kilisesinden kesmiş olacak. Bize gelince Ortodoks Kilisesi’nin kendi çıkarlarını yıpratmaya müsaade etmeyeceğiz. Gerçeğin sözü: «Her bıçaktan daha da keskindir»”.

Daha sonra, Patrik Hazretleri Sn. Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Bağımsızlık verimliliği, belirli Ortodoks kişiliklerinin ve dar ulusal çıkarların ötesinde, gerçek bir manevi terapi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bugün, Ortodoks Ukrayna halkı iyi durumda, şimdi bazıları bu gerçekleri kabullenmiyorsa da, durup düşünmeleri gerekiyor, acaba kim bölüyor Ortodoks Kiliselerini?”.

Konuşmasını tamamlarken Patrik Hazretleri Ukrayna temsilcilerini kutsadı. Ukrayna Halkın’a selamlarını illetti ve yakın tarihte Ukrayna’ya gerçekleştirilen ziyaretini hatırlattı. Patrik Hazretleri Sn. Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Sn. Volodymyr Zelenskyy’i ve Başbakan Sn. Denys Shmyhal’ı, 30 yılın bağımsızlığını kutlamaları için, cömert davetlerine de teşekkür etti.

Ukrayna temsilcileri adına Milletvekili Sn. Bohdan Yaremenko konuştu, Patrik Hazretleri Sn. Bartholomeos’a yaptığı güzel konuşmasına teşekkür etti ve Ukrayna’daki Patrik Hazretlerinin ziyaretinin önemini vurguladı.

Sn. Yaremenko Patrik Hazretleri’ne, Başbakan Sn. Zelenskyy ve Tüm (Bütün) Ukrayna Metropoliti Sn. Epifanius’un mektuplarını ve Meryem Ana’nın İkona’sını takdim etti, Patrik Hazretleri de kitaplar ve çeşitli hediyeler sundu.

Daha sonra Patrik Hazretleri önerisi ile Ukrayna temsilcilerini, Kadıköy Metropoliti Sn. Emmanuil ile görüştü. Kendileri Ortodoks’luk adına uzun yıllar süren çabalara değindi, Ukrayna Halkı’nın kilise ile birlikteliğini sağlayan 2018 yılında Kiev’de kendi başkanlığında yapılan tarihi Sinod’u hatırlattı.

Kadıköy Metropoliti Sn. Emmanuil yıllarca Ukrayna Halkı’nın Fener Rum Patrikhanesi’nden çıkacak bu kararı bekliyorlardı. Kiev Metropoliti Sn. Epifanios’un liderliğinde birliktelik için çağrı yaptı.

Fotoğraflar: Nikolaos Maginas | Ekümanik Patrikhanesi