KADIKÖY RUM ORTODOKS METROPOLİTLİĞİ

Kadıköy Rum Ortodoks Kıdemli Metropoliti Sayın Emmanuil Adamakis’in görevi devr alması münasebetiyle ,
Ekümenik Patriğimiz Bartholomeos Hazretlerinin de teşrif edecekleri tahta çıkma töreni, 20 Mart Cumartesi günü saat 13’te, Kadıköy Aya Triada Kilisesinde gerçekleşeceğini saygıdeğer cemaatimize bildirmekten memnuniyet duymaktayız.

(Bahariye Cad., Hacı Şükrü Sok. No 17, Kadıköy)